Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Bình Thuận

TP Phan Thiết

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
34 Hoàng Văn Thụ, TP Phan Thiết NT Nhơn Tâm 908100232
66 Trần Phú, TP Phan Thiết NT Hồng Hài 934176576
17 Nguyễn Tri Phương, TP Phan Thiết NT Nhơn Ái 1653949664
05  Nguyễn Du, TP Phan Thiết NT Thiên Sanh 919648994
84 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh Minh Thông 908200102

Thị xã Lagi

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
9 Hai Bà Trưng, Phường Phước Hội  Tế Thế 799892368

Huyện Tuy Phong

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Kios 09, Chợ Liên Hương, Tuy Phong NT Tú Thảo 01687954456

Huyện Tánh Linh

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Chợ Lạc Tánh, HuyệnTánh Linh NT Nguyên Hùng 0917320324

 

Huyện Hàm Tân

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
619 Thôn Gò Găng, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận Bảo Ngọc 0796 994 366