Bạn đang ở chuyên mục

Vi Khuẩn HP

Các phương pháp xét nghiệm vi khuẩn HP

Hiện nay ở Việt Nam có 2 phương pháp được áp dụng rộng rãi và có hiệu quả, rẻ tiền, phù hợp với đa số người bệnh là test nhanh urease và mô bệnh học.

đặt mua thành công