Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Đông Anh

Thị Trấn Đông Anh

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SĐT
32 Tổ 22 Quầy thuốc Liên 905337837
Chợ Ga Đông Anh, Tổ 8 Quầy thuốc Hồng Liên 0975645115

 

Xã Hải Bối

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SĐT
Xóm 4, Hải Bối Quầy thuốc Trung Khánh 0398230883
Xóm 3, Hải Bối Quầy thuốc Trang Anh 0969562949

 

Xã Kim Chung

ĐỊA CHỈ TÊN NHÀ THUỐC SĐT
Đội 5, Thôn Bầu Quầy thuốc Số 5 0379353968
Thôn Nhuế, Kim Chung Quầy thuốc Thanh Bình 0987992002
Đội 7, Thôn Bầu Quầy thuốc Bình Nguyên 0975469144
Đội 7, Thôn Bầu Quầy thuốc Việt Tùng 379353968/0326618270

đặt mua thành công