Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Quận 11

Phường 7

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11 Nhà Thuốc Việt Số 1 028 3956 1247

Phường 14

ĐỊA CHỈ  TÊN NHÀ THUỐC SỐ ĐIỆN THOẠI
Số 26 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, TP.HCM Nhà thuốc Nhơn Chúng Đường 02838658413
Số 10 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, TP.HCM Nhà thuốc Kim Loan 028 3858 1774