Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Quận 4

Phường 4

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
22 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4 Nhà Thuốc Bảo Long 02838254936
Số 8 Đường Số 1, Phường 4, Quận 4, TP.HCM Nhà Thuốc Khánh Hội

 

Phường 6

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Số 309 – 311 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.HCM NT Hữu Nghị II 0949 800 269

 

Phường 12

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
30,Hoàng Diệu , Nhà thuốc Số 36 0783331314

Phường 15

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
253 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4 Nhà Thuốc Thanh Tuyền 01228 989 500