Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Quận 5

Phường 2

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
158 Nguyễn Trãi, Quận 5 Nhà Thuốc Cửu Long 1 – Anh Vũ 0903011853

Phường 5

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Số 40 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5 Nhà Thuốc Đức Nhân 0909 502 465

Phường 8

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Số 610 Nguyễn Trãi , Phường 8, Quận 5 Nhà thuốc An Minh 2 02838539442

Phường 10

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
82 Hải Thượng Lãng Ông, Phường10, Q.5 Bảo Anh Dược Hãng 02838547680
110A Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5 Nhà Thuốc Phước Hưng  0122 8994688
73B Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP.HCM Nhà thuốc Minh Phát 0939 714275

Phường 11

 

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
103 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, TP.HCM Nhà thuốc Gia Hưng 0283 8553745/

01234751980

Phường 12

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Số 35 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Nhà Thuốc Ngọc Tuyết 0903.008.200