Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang tại Quận 8

Phường 2

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
365 Phạm Thế Hiển Phường 2 Quận 8 Nhà Thuốc Mỹ Sơn 0919165325

Phường 3

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
170 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP.HCM Nhà Thuốc Yến Nhi 0908.779.789
172 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP.HCM Nhà thuốc Minh Phương  0908 058 244

Phường 5

Địa chỉ Tên nhà thuốc Số điện thoại
Số 238 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh Nhà thuốc Thiện Chí 0987 009 843
98 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TP.HCM Nhà thuốc Bảo Như 0908690466